Vuosikokous 23.11.2022

17.11.2022

Yhdistyksen vuosikokous 23.11.2022 klo 19.00

Lastenkulttuurikeskus Musikantteja ja Kurkimäen korttelitaloa ylläpitävän yhdistyksen Toimintakeskus Semja ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 23.11.2022 klo 19:00 paikkana Lastenkulttuurikeskus Musikantit tai halutessaan kokoukseen voi osallistua sähköisiä järjestelmiä käyttäen.

Google Meetin liittymistiedot

Videopuhelun linkki: https://meet.google.com/gxs-dzeo-gar

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokoukseen kuuluvat asiat.

Esityslista


 1. Kokouksen avaaminen.
  1. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokousvirkailijat
  1. Puheenjohtaja
  2. Sihteeri
  3. Pöytäkirjantarkistajat
  4. Ääntenlaskijat. Ääntenlaskijat voidaan valita myös vasta tarvittaessa ennen äänestyksen tai vaalin alkamista.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään
  1. Tilinpäätös (linkki)
  2. Vuosikertomus (linkki)
  3. toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto (liite 1, liite 2)
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan
  1. Toimintasuunnitelma (linkki)
  2. Tulo- ja menoarvio sekä (linkki)
  3. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
   1. Jäsenmaksu (perhejäsenyys) (nyt 25e kausi 1.8.-31.7.)
   2. Kannatusjäsenyys (esim. yritykset, yhteisöt) alkaen 150e
 8. Valitaan hallituksen jäsenet
  1. puheenjohtaja
  2. muut jäsenet (jäsenet 2-6 + varajäsenet 1-2)
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
  1. Tilintarkastajaksi esitetään Timo Helle KHT, BDO Oy ja
   varatilintarkastajaksi Kaia Purovesi, BDO Oy
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Kokouksen päättäminen


terveisin
hallituksen puheenjohtaja
Niklas Nyström
puh. 0503434678
niklas.nystrom@musikantit.fi