Toimintakeskus Semja ry

Toimintakeskus Semja ry ylläpitää monikulttuurista ja monitaiteista Lastenkulttuurikeskus Musikantteja, jonka toiminnan kantavana ajatuksena on lasten, nuorten ja perheiden oikeus omaan kulttuuriin.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja sen toiminta on voittoa tavoittelematonta.  Lastenkulttuurikeskus Musikantit tarjoaa tapahtumia ja kerhoja erityisesti lapsille ja nuorille. Lisäksi ylläpidämme Kurkimäen korttelitaloa, joka on kaikille avoin kohtaamis- ja tapahtumapaikka.  

Toimintamme arvoja ovat yhteisöllisyys, osallisuus, erilaisuus ja tasa-arvo. Tavoitteenamme on kulttuuriperintökasvatuksen ja monikulttuurisen toiminnan edistäminen ja erikielisten keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen taiteen, kulttuurin ja taidekasvatuksen keinoin. Haluamme ohjata lapsia, nuoria ja perheitä kulttuuriperintönsä pariin ja lisätä tällä tavoin heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan yhteiskunnassa. 

Kaikki asiakkaamme ovat tasa-arvoisia ja pääsevät osallistumaan toimintaan ilman pääsykokeita tai muita vaatimuksia. Uskomme, että laadukas lasten- ja nuortenkulttuuri luo hyvinvointia, joten panostamme toimintamme sisältöön ja laatuun. Lastenkulttuurikeskus Musikantit on palkittu Lapsen rinnalla –palkinnolla vuonna 2012 lastenkulttuurin ja lasten kielellisten valmiuksien kehittämisestä sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä.

Hallituksen jäsenet

Toimintakeskus Semja ry:n hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen tavoitat sähköpostilla info@semja.fi.
 

Hallituksen jäsenet

 

Puheenjohtaja Niklas Nyström

niklas.nystrom@musikantit.fi

Puh. 0102 190 191

 

Jäsenet:

Victoria Otavina (varapuheenjohtaja)

Yulia Gladkova

Julia Lind

Victoria Kuznetsova

Irina Solovyeva

 

Vanhempaintoimikunta:

Irina Solovyeva (pj)

Julia Lind

 • Toimia pääkaupunkiseudulla monikulttuurisena yhteisönä erityisesti suomen- ja venäjänkielisille lapsiperheille sekä aikuisille.
   

 • Mahdollistaa monikulttuurista, korkealaatuista ja hyväksi todettua taidekasvatusta musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteen saralla.
    

 • Edistää maahanmuuttaneiden lasten suomen kielen taitoa taidelähtöisten menetelmien avulla ja kehittää venäjänkielisten lasten omaa äidinkieltä.
   

 • Edistää suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja tasa-arvoa mahdollistamalla vuorovaikutuksen eri kulttuurien välillä.

 • Ehkäistä syrjäytymistä ja lisää maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallisuutta yhteiskunnassa.
   

 • Edistää maahanmuuttajaperheiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
   

 • Lisätä Itä-Helsingin alueen maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten lasten taidelähtöisiä harrastusmahdollisuuksia sekä yhteisöllisyyttä.
   

 • Järjestää leiritoimintaa koulujen loma-aikoina.
   

 • Mahdollistaa esiintymistilaisuuksia. 
   

 • Ylläpitää ja kehittää asukastalon toimintaa luovasti ja monimuotoisesti kaikille avoimena kohtaamis- ja harrastuspaikkana.
   

 • Vaikuttaa toiminnallaan oman toimialueen viihtyvyyteen tarjoamalla kaikille avoimia palveluita ja tapahtumia.
   

 • Järjestää asukaslähtöisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamismahdollisuuksia yhdistyksen jäsenille, vieraille, alueen asukkaille sekä muille toiminnasta kiinnostuneille.
   

 • Tehdä yhteistyötä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa monikulttuurisuuden, taidekasvatuksen ja tasa-arvon parissa.
   

 • Täydentää päiväkodeissa ja kouluissa annettavaa taideoppiaineiden opetusta ja antaa lapsille hyvät valmiudet siirtyä taidealan jatko-opintoihin.

Toimintamme tavoitteita

 
 

Tue Musikanttien toimintaa

Mitä yhteiskuntavastuu merkitsee yrityksellenne?

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista? Totta kai.

 

Ympäristölle koituvien vahinkojen välttämistä ja energiataloudellista toimintatapaa? Luonnollisesti. 

Oikeudenmukaista toimintatapaa sekä henkilöstön, alihankkijoiden että asiakkaiden suuntaan? Aivan varmasti.

 

Mutta harvemmat yritykset harjoittavat sitä yhtä yhteiskuntavastuun osa-aluetta, joka kulkee nimellä lähiympäristön tukeminen.

 

Tiesitkö, että vain kivenheiton päässä yrityksesi toimipisteestä on organisaatio, joka tukee lähiympäristön lapsia ja nuoria? Organisaatio, jonka toiminnan ansiosta erityisesti venäjänkieliset ja suomenkieliset lapset lisäävät keskinäistä yhteisöllisyyttään ja toimivat yhdessä saaden aikaan hienoja tuloksia.

Tule Musikanttien yhteistyökumppaniksi!

Tarjoamme mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja samalla tukea lähiympäristössä tapahtuvaa korkealaatuista harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Suunnitellaan yhdessä hanke, jossa saat hyödyntää Musikanttien tunnettuutta, osaamista ja kokemusta oman markkinointiviestintäsi osana. Tukijana voit esimerkiksi saada Musikanttien laulu- tai tanssiryhmän esityksen osaksi järjestämääsi tapahtumaa tai osallistua asiakasryhmäsi kanssa Musikanttien esityksiin ja tapahtumiin Korttelitalolla.

Voit myös tukea Musikanttien tärkeää, monikulttuurista toimintaa haluamallasi summalla.

Tilinumeromme on FI08 1237 3000 1110 36 (NDEA)

Lisätietoja teille antaa

 

Niklas Nyström

puh. 0102 190 191

niklas@musikantit.fi

 
Lastenkulttuurikeskus Musikantit

musikantit@musikantit.fi

0102 190 190

Karpalokuja 7 A, Helsinki

Postituslista
Toimintaamme tukevat

© 2019 Toimintakeskus Semja ry |  Lastenkulttuurikeskus Musikantit. | All Rights Reserved.