Iloinen Suomi

Kirjaudu

Iloinen suomi -oppitunneilla lapset opettelevat suomen kielen sanastoa, ja vahvistavat jo opittua tuttujen aihepiirien ja hauskojen tehtävien avulla.

​Opiskelun päätarkoituksena on luoda lapsille positiivinen suhtautuminen suomen kielen oppimiseen. Oppitunneilla lapset kartoittavat suomen kielen sanastoaan, sujuvoittaen näin kielitaitoaan ja opetellen keskustelutaitoja. Näin suomen kieli aktivoituu lapsen käyttökieleksi.

​3-4 vuotiaat

​3-4-vuotiaiden lasten ryhmä keskittyy uuden sanaston oppimiseen laulujen, lorujen ja leikin kautta. Lisäksi tehdään pieniä kirjallisia tehtäviä.

Oppitunnin pituus: 45 min/viikko
Opetusmuoto: ryhmäopetus

​5-6 vuotiaat

​5-6-vuotiaiden ryhmässä keskitytään enemmän kirjalliseen tuottamiseen, kuten kirjainten hienosäätöön ja lauseenmuodostukseen.

Oppituntien aihepiirit ovat lasten päivittäisestä käsitemaailmasta, kuten koti ja perhe, luonto ja eläimet, kaupunki ja kulkuvälineet, kauppa ja ostoksilla käynti yms. Tunneilla opetellaan aihepiirin sanastoa monipuolisesti tarinoiden, leikkien, pelaten, loruillen, laulaen ja näytellen ja tehden ikätasolle sopivia kirjallisia tehtäviä.

Oppitunnin pituus: 45 min/viikko
Opetusmuoto: ryhmäopetus

Opetuskieli: suomi

 

Ilmoittautuminen Eepoksessa

Lisätietoa [email protected]